PKS 239 O Ko en Weweki
Versi Version 1
1
O ko en weweki mwau wen lmpoken poe,
Me sik sang melel limpoken ton sappa koros.
Weweki mwau limpok melel, Kosoi kasampwal
Ale limpok pwehn widen sang dihp nan intan
Sippwulo.
2
Pein Kot ketin masaniong sapwenlime kan.
A ketin kasaleda nan puk me sihldier
3
At pwoson me aledi limpok wet ong kitail;
Pon kalpweri se ale mahken dipat akan.
4
Ngen Sarawi, ket lolat, ketkido kadede,
Rong kasamwpwal lolohk duen en Krais Ah limpok.

OK