PKS 245 Nahn Jises Pan Kolokolie
Versi Version 1
1
Nahn Jises pan kolokolie, Ih me I pan moleileiki,
Ni ran, ni pwong ansour koros, Nahn Jises pan kolokolie,
Korokolie, Korokolie, Nahn Jises pan Korokolie,
I pan iang Soulangla melel, Pwe Krais pan kolkinie lime.
2
Ni ai weid wong nanrotorot, De alialuki marain,
Ni ai diar men songepai, Nahn Jises pan kolokolie,
3
Maing, Komw poden kolokolie, pwe I de lipelipaned,
De norok kepween sappa, De Lodila pahn me sued.
4
Ai doken sappa lao nekier, Kapedi lao mwakelekel.
I so pan masak ai mela, pwe Jises pan kolokolie,

OK