PKS 25 Rong En Tonlang Kakaulki
Versi Version 1
1
Rongen Tonlang kakaulki, Klori ong at Nanmwarki
peren pol ong ton sappa, Pwe Kot mahk ong kitail er;
sappa koros perenda, O iang pwinen Tonlang kan ni
ar peren kakauliong Krais me ipwidi ran wet.Rong
ngilen ar kakaulki, Klori ong at Nanmwarkiki.
2
Krais me ketido sang lang, Ih me pan kaun kokola;
A ipwidier ran wet, Sang mwaipon mwakelekel;
Kot me wiauduklar, O wia aramaslar pwe en
ketiketretail, Ih at Kaun Imanuel. Rong ngilen ar
kakaulki, Klori ong at Nanmwarki.
3
Kapinga Kaunen kapol, Kapinga mwaren me pwung;
Me wado marain en mour, Ki lime me manaman;
Me soupei sang Ah lingan, Ni A wado kamourlaud,
Ipwidi pwehn iasada, pwe sen pil iang ipwsapal.
Rong ngilen ar kakaulki, Klori ong at nanmwarki.

OK