PKS 255 Riai, Ko'n Pereiuk
Versi Version 1
1
Riai, ko'n pereiuk, kaupatail mimite;
Me sued kin mwas'mwasanuk, Pwehn waiuk sang nanlang,
2
Peikiong kapakap, en dehr pweiok sang Ih;
Ko en nantiong kaukaule, Dingkel kikupw'ren Kot
3
En dehr moleilei sang, ononop ran koros;
Dehr kikiong me pan nekier, Nantiong lel imwi.
4
Riai, wonoweite, ko lao mela ren Kot;
Pwe Ih me pan apwaliiuk, Kaluaiuk lel sapw mwau.

OK