PKS 259 Masan Mwau Kot Ketkiong Kit
Versi Version 1
1
Masan mwau Kot ketkiong kit, o irail me kokowei,
Weweid ni al koong nanlang, "Ngai me pan kakaluaiuk."
Ngai me pan kakaluaiuk; silangi pan kaluaiuk.
Sang nin sappa lel ong nanlang, Ngai me pan kakaluaiuk.
2
Ma songosong lel onguker, ma omw pwoson tikitik,
Rong masan Soun Kaweid paomw, "Ngai me pan kakaluaiuk."
3
Ma kopworopwor tikitik nan apwalen sappaet,
Ah inou sote kak wikla, "Ngaime pan kakaluaiuk."
4
Ma omw ansoun mela leluk, ni omw mour pan nekier,
Rongpwe A kin mamasani, "Ngai me pan kakaluaiuk."

OK