PKS 262 Wasa Kis Me Jises Ket Ia
Versi Version 1
1
Wasa kis me Jises ket ia I pan iang, Wasa kis A
Kal'wongie nin sappaet, Wasa kis me A so ket ia,
Sote pol, wasa kis me se iang Ih, se so masak.
Wasa kis, wasa kis, se so pan masak! wasa kis me
Jises ket ia, se pan iang.
2
Wasa koros Jises kin ieiangie! Kompokepai
keseielar, a Ih so! A kin kaluaie wasa apwal
Koros, wasa me I iang Jises, wasan kommol.
3
Wasa me Jises ket ia I kak meir ia, Nin rotrot
kapelie o pwainiedi: I pirida solar ai keikeiru
mwal. wasa kis me Jises ket ia, iei deui.

OK