PKS 265 Luet, Ari So, Se Wonwei-te
Versi Version 1
1
Luet, ari so, se wonweite, Ong kanimwen kel me marainte,
Ideidauen Ih meKetweir mwoht, ketier ni ororen sapw lingan,
Luet, se pan ideidauente, ni al me A kammatalar ia.
Katinada kit, Maing Soun Kamour, Pwe sen wonweite, se lao mela,
2
Luet, seri se idauen ni melel, Ih me nek pein dorekitailla.
Ni en songpatail mwuledekla, kitail en kelail apw kaloedi.
3
Luet, seidauen ni at kielail, Wewa at lopwu en SounKamour.
Ese me kaopat mwur nek mwauda, Solar patou o kainsensued.
4
Luet, seidauen o ngardawong, Ngar marainen sapw me kaselel,
Me sesere me pwangadar kan, pwe sen inen wong sapw kaselel.

OK