PKS 269 I Sote Men Kepwe
Versi Version 1
1
I sote men kepwe de mwaren sappa
Me sote kamwaui kitail me A lel,
atail mouren sappa kin sote reireiie
Kaped diren norok so kak moleilei,
Kaped diren norok so kak moleilei,
2
Nahn perenen sappa, peren tikitik,
Se sote kak medkila insenamwau.
At weirekki soumwau o atail pan mela.
So kak moleileiki perenen sappa?
So kak moleileiki perenen sappa?
3
Nahn Jises silepat pan kainsenamwaui,
kapereni kitail audeki limpok.
Kol ong kit men kapol o kamwaitekinkit.
Kamaiao sang mela, wadalang kamour.
Kamaiao sang mela, wadalang kamour.

OK