PKS 270 Mi Pahn Lopwuen Soun-Kamour
Versi Version 1
1
Mi pahn lopwuen Soun-Kamour o ideidauen Ih,
I pehmer wen dipai ni ai namenekki mware.
2
Menda ma ekei nek ngongongki ale mwararail,
A i pan insenamwau sang mwar mwalen sappaet,
3
Sote mekot I en wia, I men impai ongte,
Pwe miniminiong sappaet so kak waiewong lang.
4
Komw'ketin sauesekinie Omwi padak melel,
Pwe Ien nantiong lao ale mwarai lingan nanlang.

OK