PKS 281 I Ngar Wong Jises Nan Dipai
Versi Version 1
1
I ngar wong Jises nan dipai, Weok ong dipei korusie.
I okilahr dipei kan, I apw roper mour oh diar.
I ngar wong Ih, o kamehlele, "Ma mehmen me Kodohngie,
Se pahn ehu kohkolahte.
2
I ngar wong Jises pohn lohpwu, Ah ketin matkiniela.
I kamelele me dipai koros Ah pwukokier.
3
I ngar Jises wasa ile, ni Ah ketsang mwol lingan.
Ah manaman kak doreie ni ahi liki Ah masan.
4
Ah masan kompokeiongie, Kalaudehla ai pokong;
Limpok wet kesemwpwal pwe iei inou en Ngen Sarawi.

OK