PKS 282 Kilang Lohpwu
Versi Version 1
1
Kilang lohpwu loaloi inda, I men kerenongehr;
Kerenogn lohpwu kaukaule, I men kerengongehr;
Kereni wasa Krais pwoula, kerenih pilapen mouro;
Kereniher atail Soundor,
I men kerengongehr, I men kerenongehr.
2
Kerendong aht Soundor ki peik, I men kerenongehr;
Pwe ien tungole sak en mour, I men kerenongehr;
I kekeirdahr oh anlahr Ih, Ai Soundor me matkiniehla;
Pwehki Ah nohn kerenongie,
I men kerengongehr, I men kerenongehr.
3
Kerenong Ih ki kapakap, I men keren ongehr;
Ngeni eseier Ah limpok, I men kerenong ehr;
Kereniher imwin ahi mour, Kereniher mour potopot;
Kereniher deui nanlang,
I men kerengongehr, I men kerenongehr.

OK