PKS 288 Mohsen Nanlang Kaselel
Versi Version 1
1
Mohsen nanlang kaselel, silepe mwau ketketie,
Kitail kommoldi ni pilen mour rahn wet;
Meleilei kainsenamwau, tungole pihl kasamwpwal;
En rong kapitie limpok molpeiuk.
Pihlen mour me mwakelekel. Sapw mwau oh mohs kaselel,
Duen masan en aht Kaun Jises me silepe mwau,
Me kamwakeladar kan me pahn me Reh.
2
Dohsang me apwal koros, me kin karompwe kitail,
Oh se pahn meleilei lahr oh pwongi Ih.
Kitail pahn rong kapitie, limpok molipe kitail,
Oh pahn kamware kitail kokohlate.
3
O meid kapai kalangan roporop me salongla,
Me dohlahr mihmi nan apwal rotorot,
O kapwure irail do, Impen aluelue;
Ren iang Ih kauson nanlang kokohlate.

OK