PKS 297 Atail Keiru Sapwtehn
Versi Version 1
1
Atail eru sapwtehn wet me apwal ong kitail;
Kaopatail kan me rokie, a kitail klang du, t.
Se kola, kola, Ei, se kokolang deu't;
Se pan kotela pihllap, iang Krais ni Mwol lingan
2
Se sese me Mi mwotail, apw peikasal lipaned;
A Kot Kupwure kitail lao lel at kolang deu't.
3
Se kin dudupekkila at men kang saken mour;
Se peki sen tungole, ni at kokolang deu't.
4
Ekei u impen pihllap, ar keiru pan neklar;
Ekei me pwapwand kodo, koros pan kolang deu't.
5
Ni at pwangada keiru, Kot pan kasamwo kit
Ong kommol o kaperen, nan deu'tail me lingan.

OK