PKS 298 Nan Sapwen Ran Potopot
Versi Version 1
1
Nan sapwen ran potopot kanimw lingan wasao
me sote pan sorala, sote pwong mi wasao,
Kot kainsenamwau patail, So medek, mela wasao;
Sote sadawaden ansou, Pwe sote pwong wasao.
2
Kol o takai kasampwal nan kanimw lingano,
Al akan wiaki kol, o sote pwong wasao.
3
Wanimw so pan ritidi nan kanimw lingano,
Pihlapen mour pwilipwil, sote pwong mi wasao,
4
So me anane marain nan kanimw lingano,
Pwe sihppwul me sensere, o sote pwong wasao.

OK