PKS 301 Sapw Lingan Kaperen Melel
Versi Version 1
1
Sap lingan kaperen melel, pon oror sapw palio;
Wasa rongen kamour mie, Wasa kaul ngor mwau mie.
Wewekida limpoken Kot; melel kaiden auraman.
kaperen atail Soun kamour, kitail kaul
kapinga Ih.
2
Ihs me pan iang kaul ki peren, Kakaulki kokolate;
Wasa rongen kamuor mie, Wasa kaul ngor mwau mie.
3
Ihs pan kaul ki kaulen kamour, me pan pedelong nanlang;
Ir me mwei sang nin dipatail, Me poedier sappa,
4
Ir me kin idauen Jises, Re kamurkila intah;
Re diar urun pihlen mour, Sang ni lopwuen kamour.

OK