PKS 304 Mwein Koki Al Metet
Versi Version 1
1
Mwein koki al metet, Kowong sapwen sopwur.
Kitail en nantiongete, onop ong wasan mour.
2
Kaiden ailapen sapw, me kitail mimi ia,
Kaiden wasan maiao, pwe wasan mela'n paliwar.
3
Palilan mela wet, mie sapwen mour eu. Iei kaide
Aitiken sapw mwau, pwe sapwen mour sotuk.
4
Tonailapen sapwo, wedewedelseli,
Pwe re maiao sang me sued, o aleier pan mwau.
5
Kitail en lemeda, Mweid koko al metet.
Kitail en ale kon'kon'tail ren Kaunen
wei pokon.

OK