PKS 309 Ki Ah Kalangan Limpok
Versi Version 1
1
Ki Ah kalangan limpok Ah pahn kaluwa kitail wei,
Kowong sapw me kaselel pallan Jordan,
Ei se pahn kommolie limwan pihl mwakelekel,
Ni aht lelong ni oaroahr pallan Jordan.
Pallan Jordan, pallan Jordan;
Ei se pahn kommol wasao,
Limwahn pihl mwakelekel, pallan Jordan,
Pallan Jordan; Ni aht lelong ni oaroahr pallan Jordan.
2
Wasa tekaino apwal Ah pahn kaluwa kitail wei,
Kowong sapw se pahn mie pallan Jordan,
Ei, nipwong ki lingaling, Ah nin rahn uren depwek,
Ah pahn kaluwa kitail wei, pallan Jordan.
3
Ki lime me manaman Ah pahn kaluwa kitail wei,
Kowong sapw torohro mwahu pallan Jordan,
Ei, wasa me tuhke mwahu oh pil pihl lap ngederen,
Se sohte pahn men nimpil pallan Jordan.
4
Kowong sapwen inou Ah pahn kaluwa kitail wei,
Lao sek ngar oroahr me mwahu pallan Jordan.
Ei, se pahn kouson wasao, Ihme pahn kakalua kit,
Ni aht pahn sipalewong pallan Jordan.

OK