PKS 311 Se Pahn Tu Pallan Pilapo
Versi Version 1
1
Se pahn tu pallan pilapo wasa sohte ilokin,
Wasa me marain potopot, sohte mauk lel ngenitail.
Se pan tu, se pan tu, se pahn tu aplilahn pihlo;
Se pan tu palilahn pilap, wasa sohte ilokin.
2
Se pan tu ni kepidau mwahu, ni aht seilok imsekla,
Se pan tu o kommoldie, limwan oror me lingan.
3
Se pan tu nan kahnihmwotail, wasa ihmw lingan ngeder,
Wasa kehlakan lingaling, wia kidar manaman.
4
Se pan tu ren Krais aht Soundor, ni Ah pahn molipe kit;
Se pahn diar Ah kalangan, o iang mwohndi no mwole.

OK