PKS 313 Se Pil Pahn Tuhpene Ni Menseng
Versi Version 1
1
Se pil pahn tuhpene ni menseng, ehu rahn lingan oh kaperen,
Ni pwong en mwasmwasahn awiawi, rotorot a pahn imsekla;
Wasa sohme pahn perela lingen katipin palio,
Oh pilap me mwakelekelie pwilipwil ni orohr lingan.
2
Wasa kompok patail mieria, pitisang dodohk oh patou,
Ni atail keiru imsekla, se solahr pahn alialu mwahl,
Ni atail pahn lel wanihmw lingan,
Irail pahn kasamwoh kitail.
3
Me kaperen dohk mwahu ma nekier, seilok en sappa imsekla,
Tonlang kan awiawih aht pahn kotehwei pilen mour pwetepwet;
Kitail pahn tuwong Kaun lingan, kamwait ki keseng oh pil kaul,
Iei atail kaul en kaping toror pwilisang ni limpok peren.

OK