PKS 314 Meid Kapai Ongie
Versi Version 1
1
Meid kapai ongie mwaren Jises,
Peren mi loaloi ki lingan kapohl,
Ni Ah ketkihdo kamour en Koht,
O widen kin ie da pein intah.
Ihme ahi kosoi, Ihme ai kaul,
Kapikapinga ai SounKamour.
Ihme ahi kosoi, Ihme ai kaul,
Kapinga Soundor ni rahn ni pwong.
2
Masan me unsek, peren unsek,
Sansal ni ahi mehdewe Ah limpok;
Ngen sarawi me kasalehdo
Ni mohden ngihl mwahu me peidohng ie.
3
Ni mehkoros pahn moleilei lahr,
I pahn mihla ren ai Soundor kapai,
I kin awihawikapai sang lang,
Mahk oh kalangan pwehki limpok.

OK