PKS 319 Melmel Me Kin Ipip Kelail
Versi Version 1
1
Melmel me kin ipip kelail
Kosang pohn ilok en sued,
Wasan ei kommol kin mie,
Se pahn diar ren Jises Krais.
2
Wasa me Jises ketketie
Ah pahn keiie kin kit peren,
Wasa me kaperen mehlel,
Ong me pweipwei kihda intah.
3
Wasan kaperen mih mwotail,
Wasan tuwong kompok patail,
Pwoson me kitail pahn tuki
Ni mwolen Koht rehn Jises Krais.
4
En mweidong Koht en pein wia,
Duen me kitial pahn kak ong.
Kupwuratail en perenda,
Ni aht idawen Jises Krais.

OK