PKS 323 Pok-Pene
Versi Version 1
1
"Pokpene, kadek ong!" Ih me Krais masanida.
"pokpene, kadek ong, pwehn rasongie!
Duen Samai pokongie, duen I pokeong Komwail,
I duen pokpene nanipwungomwail."
2
"Panau kapw, panau kapw Me I kiong komwailer;
Pokpene, kadek ong, iet ai panau kapw!
Iet kilelepe remwail, Me pan kasasaleda
Nai komwail, nai komwail, nai pwin aramas."
3
Soulang kan, soulang kan, Ma kitail dehr katiwo;
Masan mwau, masan mwau, me kodong kitail.
Ma kitail en peikiong Atail Soun-Dor Ih Kaun Krais;
Pokpene, kadekong pwehn kakaun kitail.

OK