PKS 325 Kitail Pokon Pereperen
Versi Version 1
1
Kitail pokon pereperen, kakaul ong atail Jiowa;
Kalangan en Kaun lapalap, Min'minpene,
sauas pene; En alasang at Jiowa, me kalangan
ong kitailer; Dehr suedki irail teiko.
2
Ni atail roson unsekla, o monokela waratail;
Papah atail Kaun lapalap, En idauen at
Jiowa; A widen nehn Ah worok ko, padakiong
kitail koros, En wa tiaken lidu.
3
Kompokepa o rie kan minimin wa kupwur eu;
Wauneki atail Jiowa, En kapinga Kaun
lapalap; Pwe Ah mwei so pan tukedi, en
wauneki kokolate, Jiowa, Kaunen wei pokon.

OK