PKS 326 Kot En Ket Remwail
Versi Version 1
1
Kot en ket remwail, kitail lao tu, Kaluuakin
komwail lime, Kaneknek Reh Nah sihp komwail
Kot en ket remwailm, kitail lao tu.
Se lao tu, se lao tu, Lao tupene ren
Jises; Se lao tu, se lao tu; Kot en ket
remwail, kitail lao tu.
2
Kot en ket remwail, kitail lao tu, Lime en
karuki komwail, Nehk ong komwail saken nanlang;
Kot en ket remwailm, kitail lao tu.
3
Kot en ket remwail, kitail lao tu, Ni mour
apwal lel ong komwail, Kolkipene komwail lime;
Kot en ket remwailm, kitail lao tu.

OK