PKS 328 Sen Dodok Ong Jises
Versi Version 1
1
Sen dodok ong Jises, Mwonsapw me kalangan,
Me pan kadokekin kitail A dodok me kasampwal.
Kitail en dok ong Jises, Mwonsapw me kalangan,
Pwe Ah dodok me dok mwau me pan kaperen kitail,
2
Iet en Krais A dodok, Rop me salongala,
Kapw're ong ir nan udarail, pwe ren memour
kokola.
3
Iet en Krais A dodok, Pein kitail kamwaui,
Kaloedi sued koros, Kapwaiada kamwau kan,
4
Iet en Krais A dodok, Pwerisek isise,
Kamwauiada sapwatail, Pil poden wia koleir.
5
Pwainen atail dodok, Peren lapalapie,
Mour potopotete nanlang, Kitail en norokela.

OK