PKS 329 Kamwarak War Mwau Nan Al
Versi Version 1
1
Kamwarak war mwau nan alen kamour, Kamwarakdi war mwau pon dol
akan. Kamwarkdi nan wasan mwotuel, Kamwarakdi nan wasa koros.
Kamwarak ni souas, Kamwarak ni soutik, Kamwarakdi war ni ansou mwau
(ansou mwau).
2
Kamwarakdi war mwau pwehn kekeirda, Kamwarak war mwau wasa saledek.
Kamwarak wasa sote kak ola, Pwe Kot pan Ketkiong pihlen mour.
3
Kamwarak ren me so kamelele, Kamwarak war mwau ren me so pwoson.
Nantiong kapakap ki masan mwau, Ni so kapatou o 'nsensued.

OK