PKS 330 En Dodok, En Dodok
Versi Version 1
1
En dodok, en dodok, kitail en dok ong Kot; Kitail en idauen
al me at Kaun weid ia. Kitail alesang ren Jises atail kelail,
Kitail dokeda me peatail kak ong wia.
En dodok, en dodok, en dodok, en dodok, Kopwor'pwor, mwasmwasahn
o dodok at Kaun A lao pwar.
2
En dodok, en dodok, kamwenge dupek kan; Kalua ir me pwangadar
ong wasan kamour. Kitail kaluakin kitailwei lopwuo, ni atail
lohkiseli kamour me sapan.
3
En dodok, en dodok, koros ar dok mie; Pwe mwein rotorot o en
mwadang soredi. O sepan kakaul laud ki Mwaren atail Kaun,
Se pan kaulkida laud Kamouro me sapan.
4
En dodok, en dodok, ki manaman en Krais, A pan pwain ong kitail
atail dodok ong Ih, O se pan koukouson iang me lelapok kan,
Se pan kaulkida laud kamouro me sapan.

OK