PKS 331 Dodok, Dodok
Versi Version 1
1
Dodok, dodok ong atail Kaun Jises, sen wauneki Ih kokolate;
Tamataman ni Ah dohsang kitail, A kin mwamwangiete kitail,
Dodok ong Jises; Sen popoleki, Sen popoleki;
Dodok ong Jises, Pwe sen kak pil tuong Ih.
2
Kasansaleda Mwaren atail Kaun, pwe A kupwure
kitail melel; sen pwil'kidi atail peren sued,
Mweidala sappa wonoweite.
3
Dehr mweidong kaopen atail dodok kan, kapwaiada Ah masanen mour;
kodong Jises pwehn kommole kitail Nan mwole lingan nan wasa mwau.

OK