PKS 332 Kamwarak Ni Menseng
Versi Version 1
1
Kamwarak ni menseng, kamwarakdi masan, kamwarak nisouas
o nin soutik kan; Awi ansoun rahko, o ansouen dolung,
Se pan peren kodo, pwehn wapene rahk.
Pwehn wapene rahk, pwehn wapene rahk; se pan peren kodo
pwehn wapene rahk; do pwehn wapene rahk.
2
Kamwarak ni kar'kar, kamwarak ni kotou, dehr masak depwek
kan, de ansoun kapou; Mwuri rahk pan wia, o imwin at
dodok, Se pan peren kodo, pwehn wapene rahk.
3
Kapedat me toutou, ni dodok so pwaida, perki a de poula,
apw kin inseno; Ni at song'song nekla, A pan kasamwo
kit, Se pan peren kodo, pwehn wapene rahk.

OK