PKS 333 Dok Pwe A Pan Pwong-pene
Versi Version 1
1
Dok pwe a pan pwong pene, dok sang kenei wei ong;
Dok ki marain pwarodor, dok ansoun kelail.
Dok ki ran a kokodar, dokiwei katipin;
Dok pwe a pan pwongpene, kitail solar dok.
2
Dok pwe a pan pwong pene, dokkiailepen ran;
Audeki dok ansou kan, kommol kerendor.
Kipene war mwau koros, mehn wia nakala;
Dok pwe a pan pwongpene, kitail solar dok.
3
Dok pwe a pan pwong pene, kat'pin kikirdier;
Kitail en insenoda, pwe ser pan roser.
Dok marain lao sipal'wei sipal wong palio;
Dok pwe a pan pwongpene, kitail solar dok.

OK