PKS 335 Mwotuelen Mour Malar
Versi Version 1
1
Mwotuelen mour malar, menda komwail so dok?
Ansoun dodok pan nekier, o pwong me kerendor.
Menda komwail mwomwodmwal, awiawi en rak?
Ansou me mwau pan nekier, menda mwomwod amwail?
2
Komwail kanaiong dodok, o kipene wa kan,
Pwe pwong pan mwadang mier, ran so pan pwurodo.
Atail Kaun molipei kit, iadue, sen dehr rong?
En dehr kauela ansou, o sote kipene.
3
Komwail en lolokongla. kasoredi likamw,
Dehr inapwidi masan, me aramas pan rong.
En pwer'sek ong omw dodok, en atail Kaun.
Eu ran ko pan perenda, ale ren Krais pwainomw.

OK