PKS 336 Ihs me Pan Iang Jises
Versi Version 1
1
Ihs me pan iang Jises, pwehn dodok ong Ih?
Ihs me pan sauese wado ekei mour?
Ihs pan kidi sappa, o dodok ong Ih?
Ihs me pan iang Jises, ihs pan kodong Reh?
Ihs me pan sauese, ihs pan dok ong Ih? Ihs
me pan sauese wado ekei mour? Ki Omwi pwaindar kit.
Omwi kalangan, se mimier Remwi, SounDor, Noumwikit.
2
Kaiden at men kepwe, kaiden at men mour,
Me se kokidong Reh, kaul kaping ong Ih;
A pweki Ah limpok matekilar kit,
Ih me ketin mwangi me pan mimi Reh.
3
Komwi me pwaindar kit, kaiden ki mwoni,
A ki pein intamwi, o ki Mwaromwi;
Komw ketin kapaida me kodong komwi,
Komwite me ketin kamaiaoda kit.
4
Imwintiti kelail mamawin ong kit,
A pein Omwi pali. sote me kak ong;
Omwi pali kelail poedi koros,
Komwi sote kin wuk, ih kakelepat.

OK