PKS 338 Soulang Kan En Dehr Memeir
Versi Version 1
1
Soulang kan en dehr memeir, pwe ekei me tiwolar.
En dehr pwang o dehr mwaroed, pwe Kauno pan mol'peiuk
Ansou leler en dodok Rapaki me salongla, Me mimi nan
rotorot. wairaildong nan marain.
2
Kompoke mwaren SounDor, kalohki Ah inou kan; O en
mweidong Ih mekoros, ni A molipe kitail.
3
Kitail en liki melel, ni atail dodok ong Ih;
Kitail en dehr mwomwodamwal, ansou mwotomwotalar.

OK