PKS 342 I Ngongkin Komwi
Versi Version 1
1
I ngongkin Komwi, I men ngar deui nin sapw lingan;
Ai dok koros pan nekier ni ai lel ong wasa.
Jises, I pan dodok, Maing Jises, I pan dok
Komwi lao kaonop'da deui Remwi.
2
Perenen sappa me tikitik, so wasan kommol;
Sappa wet kainsensued, pwe kaiden wasan kommol.
3
Maing Jises, Komw kommoleie sang ni ai patoutou;
I men kousoner pahn Kupwuromw nanlang deut lingan.
4
Komw Sapwenlimankinieier sang ai salongala;
Mwurin mela I pan iang perenda nan Paradais.

OK