PKS 343 Kitail En Minimin-pene
Versi Version 1
1
Kitail en miniminpene, kelail dodok o kapakap,
Ki lolatail o pil pehtail nin dodoken atail Kaun,
Sen podidi ong Ah limpok, o mweid ong Ih insenatail,
O lime pan kalua kitail o kapaiada kitail.
2
Ni mensengo lao pwarodo, kamarainda nan alatail,
Kitail peikiong atail Kaun pwe ansou dodok pan nekier.
Rong atail Kaun mamasani, "Ale omwail kapwaten pei,
Koros peren kopworopwor." Kitail en mwadang kowei.
3
Kodo iang ir me kolar mahs, rong ngilen ar kakaul potail,
Rong ngilen kaul me kaperen, lel onger wasa koros.
Kitail kerenier deu'tail eten se pan ngar dol lingan,
Wasa me kitail pan tuong ir kompokepatail kan.

OK