PKS 347 Kamarain-pat Komwi Jises
Versi Version 1
1
Kamarainpat Komwi Jises, At kopworopwor komwi;
Kaweid kit nan alen kamour, Komwi serepen ngenat.
Mweidong koros me ngongki mour pwe ren iang mourla Remwi;
Ketin kau kupwur, lapwada O widen sang dihp koros.
2
Rotoroten dihp me kelail Kin rotongala alo;
Se ngongkilar Komwi Jises, Kamarain o Kalua kit.
3
Mwangi koros me ngongkilar, Ren iang kamourla
Remwi; Komw ketin rong at kapakap, Ni at likweriong Komwi.

OK