PKS 348 Eu Rongamwauen Kamour
Versi Version 1
1
Eu Rongamwauen kamour kalok seli sappa,
Ihte at pahsong kelail: Krais ta kain pukakaimw.
Sote pil emen SounDor, sote pil apwot al;
Pwe Jises, men mahs o men mwur, Ihte kamour patail.
2
Eute wanimwen nanlang me ritidang metet;
SounTomw metemen mie, Nahn Krais me alen mour.
3
Ihte ai kaul o kosoi, Jises matkiniela;
Ihte ai kopwor, lopwuen Kalpweri.

OK