PKS 350 Rongen Kamour Me Lolohk
Versi Version 1
1
Rongen kamour me lolohk ong ni sapw akan koaros.
Rong kapai en atail kamour, me Ah kitkidohng kitail.
Pwe Koht kupwure sappa, Ihme Ah ketkihdo Nah.
Me emen me pwosonla Ih, pahn ale mour potopot.
Rong kapai me lolohk ong ni sapw akan koros;
Rong kapai Ah wahdo rongen kamour ong kitail.
2
Ah ketin luke kitail ong wasa kounopehr mwoht.
En dehr mwamwahleki luhk wet, o Ah molipe kitail,
"Iei ngehi me sak en mour. Me men mwenge en ale.
Ma dipomw me lapalapie, I pahn widen due sno."
3
Ah masani ong kitail rahn koros, "Kumwail Kohdo".
Duen kamakam mihmi mwoht, me pahn potopot ete.
Kohdo pwehn kamourla, e dehr mihmi nan medek,
O en dehr soupeila mwuri, pwe en dehr lekidekla.
4
Rong en kamour kaperen, ni Ah lel wasa koros,
Wah seli atail kamourla, Ki SounKamour lopwulahr.
Rong kaperen mehlel, Ah wadohng korusie.
SounKamour men ipwidier, me Jiowa, Jises Krais.

OK