PKS 352 Lohki Wong Sappa Korusie
Versi Version 1
1
Lohki wong sappa korusie, Kot iei Nanmwarki; Lohkiwei,
Lohkiwei; Loki wong sappa korusie, ren peren kaul laud;
Lohkiwei, Lohkiwei, me a Kaun sote mwahn pan tukedi, Me manaman
nanmwarki en peren o kapol, Lohkiwei, ni rongamwauen kaul o
me kapai, Lohkiwei, Lohkiwei,
2
Lohki wong sappa korusie, Jises atail Kaun, Lohkiwei,
Lohkiwei, Lohki wong me rotorot, Jises poedi dihp, Lohki
wong me patou kan, Jises me SounKamour, Lohkiong me luet,
A kommole iraildi, Lohkiwei A ketdong dorela me dipan kan,
Lohkiwei, Lohkiwei.
3
Lohki wong aramas koros, Iei Jises me Kaun, Lohkiwei,
Lohkiwei, Lohki wong sappa korusie, ren peren kaul laud; Lohkiwei,
Lohkiwei, Lohkiwei, ong men impat, o pil men kailewei, kalohk
seli lel ong pon nana wasa koros, Me pwangadar o toutouen
dihp en dehr pwapwand, Lohkiwei, Lohkiwei,

OK