PKS 361 Nahn Ran Wet Ranen Peren
Versi Version 1
1
Nahn ran wet ranen peren, ranen insenamwau.
Doken papdais pwaida me Krais kileledi.
Me lapalap dodok wet; Me kapwuriamwei.
Kit peren, kaulki peren, papdais pan wiawi.
2
Padaken Jises pwaidar, rong'mwau poedier.
Me lidu'n Sedan mahso, re pahpah Jises met.
Me ngongki mahs kapwaida, doadoahk en rotorot,
Wekweisangehr me saut, pwehn ideidawen Krais.
3
Maing Jises kapaiada doadoahk sarawi wet.
Kasansaleong irail me papdias rahnwet.
Omw limpok lapalapie, Omw manaman en kamwahu,
Pwe re dadaur nin limpoak ong Komwi, Kaun en lang.

OK