PKS 362 Samat. Ketin Naineki
Versi Version 1
1
Samat, ketin naineki seri men et me se wahdo.
Komw ketin kapaiada kasarawi en seri et.
Seri o me pwilsang Rehnmwi, se men kapwureong Komwi.
2
Kadaredongie seri, en dehr inapwidi irail.
Pwe irail me tohn wein Koht, ihme Jises Krais masani.
Meid pai neitail seri pwelel, me tungole Ah kalangan.
3
Pwiliki powe limomwi, kamwakamwahui rahn koros.
Ma apwal pahn lelohng ih, pere wei sang ih men kaupe.
Ni a uda ni ah mwomwohd, ni rahn oh ni pwong ieiang ih.
4
Ni ah laud padahkiong duen Samat Koht kalangan.
Duen Jises Ah tomwtomw, duen Ah men nainkin kitail.
Duen intahn Krias me kak ong dorolasang dihp men iang Ih.
5
Komw ketin kapaiada sam oh inen seri menet.
Mour ara en sansal mwahu, pwe seri kak alemongi.
Kapaiada soun kadehde, ni ahr apwalih seri et.

OK