PKS 363 Kiht Seri Me Sapwenlimen Jiowa
Versi Version 1
1
Kiht seri me sapwenlimen Jiowa,
Kaukaule dok ong Jiowa kokola,
Jises Krais ketiket retail ranuet,
O sinsile mwau atail kisin dodok.
2
Kiht seri me sapwenlimen Jiowa,
Sehn nantiong kin kalinganada Ih;
Jises Krais ketiket retail ran koros,
O kupwuratail kapinga Ih kakaul,
3
Kiht seri me sapwenlimen Jiowa,
Poedi imwintiti ansou koros;
Jises Krais ketiket retail ranuet,
O ketikido linganen poedi.

OK