PKS 370 Mwon Krais A Pan Ketin Pwoula
Versi Version 1
1
Mwon Krais A pan ketin pwoula,
A wiadar Ras sarawi;
O kipene A worok kan,
O panapanau ong irail.
2
A pil kamwur'mwurki ong ir,
Lepin masan kasampwal eu,
"En ale tungole metet,
Pwehn katakataman kinie."
3
Komwail mwod ong Ras sarawi,
Pwe komwail en rosonkida;
Me pil pan pwur ong wiawi,
Pwehn tamanda mouren Jises.

OK