PKS 372 At Kouson Sote Pan Werei
Versi Version 1
1
At kouson sote pan werei, pihlen masat o nsensued
Pan mwadang nek o se pan lel wasa so depwek o ilok.
Ahden pihllap se sote masak,
Pwe se ngongkilar en lel ong deu't mwau.
2
Se solar pan ngongki werei, Ma solar at kopworopwor,
At kaul dolokite mamauk, apw se pan pil tuong mwadang.
3
Me kin kainsensued patail, Kompok patail ar kin mela,
Me kaperen arail kaulki, kitail pan tupene mwadang.
4
Wasa se alialu ia, Kamedek kei se kin lel ong,
Kitail kelail wonoweite, kitail lao tupene palio.

OK