PKS 379 Pwuhk Sarawi I Mwahukihla
Versi Version 1
1
Pwuhk sarawi I mwahukihla, Komwi serepen ahlo.
Duen katipin lingan la, kin kawikala pwong ran.
Katipin kin katohresang rotorot, apw marainla,
I duen pil Pwuhk Sarawi kasorehsang dihp akan.
2
Pwuhken Koht me diren kapai, I diarada loale.
Nahn dipwisou me rok sappa, ma se lohdiong irail.
Duen katipin ihleda, dakodosang ilewei,
I duete pwuhk en nanlang me kin sensere kitail.
3
Pwuhk Sarawi, Komw kapohlie, I lao wendien mehla.
Krais masani Ah pahn iangie, pwe ien dehr laualo.
Katipin kin kiridihla, pwehn pwurong dakadahdo,
I duen Soulang kin mehla, pwe ren mourda palio.

OK