PKS 382 O Samat Kot
Versi Version 1
1
O Samat Kot, Komw ketin kapaiada
Pwopwoud wet me inong iong kapwopwoud;
Ren patkipene limomwi sarawi,
melate nek kamweid ira peseng.
2
Komw kaludela ara limpok pene,
Komw sinsile sng ira kaupara;
Ma Sedan kodo pwehn kasongsong ira,
Komw sauese ira en poedi.
3
Ma mekot me apwal pan lel ong ira,
Me kin kareda sengiseng o mouk;
Kamwaite kin irala Ngen Sarawi,
Kaperen kin ira Omwi masan,
4
Sauese ol ni ah pok ong ah worok,
Rasong Krais me pok ong mwomwodisou.
Sauese liet ni ah papahtiki,
O ni ah peik'ong melel ah worok.
5
Komw kadoke kin ira Ngen Sarawi,
Krais, Komw poden ketiket nan deu'ra;
Ketin okok ran koros nan ngenara,
Ira'n pok ong Komwi pwar.

OK