PKS 386 Nan Ran Wet Ranen Koleir
Versi Version 1
1
Nan ran wet ranen koleir, A katamankinie,
En Jises A Matkilar tonsapw korusie pah.
I mwaukidar rong pwotet, o pereperenda;
Iei me I pwarki dong met, pwehn koleirki ong Ih.
2
Nan ran wet ranen koleir, pil ranen kapakap
Ong Kot, pwehn kupwurela tonsapw me rotorot,
Pwehn kamarain irailla, pwe ren iang Soulangla;
Pwe mwei sued o rot'rot en solar mie sappa.
3
Nan ran wet ranen koleir, Soulang ren tamanda,
Komwil en pokonpene, pwehn kapakap, meirong;
Mwein Jises Krais en pwaida, kipedi wein sappa,
O pil kasansaleda Soulang melel komwail.

OK