PKS 387 Me Lolokong Kan Kodong
Versi Version 1
1
Me lolokong kan kodong, kepwepwe pil kodo;
Me lapalap pil kodong, kelail kan pil kodo;
Kitail koros en pil dodo wado at meirong.
Sote at pai o lol'kong, da se pan wadong Ih?
2
Sen wado at limpok ong, sen wado at kaping;
O at mour me pan kak en wewei ki Ah masan;
Pwehn wia at kisakis o wia at meirong.
Pwe me semwemwe kan en pil kak iang wadong Ih.
3
Kitail en pil wadong Ih at doken ran koros;
Kitail en kaperen Ih nan deu't ansou koros;
Iei kisakis kasampwal sang me kepwepwe kan.
Song en aramas koros pil kak iang wadong Ih

OK