PKS 389 Kasarawila Sapwenlimomwi
Versi Version 1
1
Maing Kot, Komw kupw're Sapwenlimomwi,
Tondodok kan me pilipiladar;
Ansou koros ren dodok ong Komwi,
Komw ketkiong irail Omwi roson.
2
Ketin keiedi sapwenlimomwi,
Salengarail en kak rong Omw masan;
Ketkiong ir en kadek lokaia,
O ren ese kapwung'la me sapwung.
3
Kasarawila sapwenlimomwi
Samwero me ngidingid iong dodok;
Limpok o pol en mi reh potopot,
Ni mwaren Krais en pil wiaiong kit,
4
Keiedi meamen me pil pan kakaun,
Komw keiekin irail Ngen Sarawi;
Sauese pwe ren dehr imw'la sued,
A ren imw'sekla ni Omwi limpok.

OK