PKS 390 Kot Ket Nan Mwolen Kaudek Wet
Versi Version 1
1
Kot ket nan mwolen kaudek wet,
Pwe lang o sappa Omwite,
O Maing Jiowa, Komw ket ret,
O ma ekei pan pedelong.
2
Se kin likwer sang nan mwol wet,
Komw sinsile ni ran ni pwong;
Kupw're me kin kaudek wasat.
O ma ekei pan pedelong.
3
Se kin men udial Komwi,
Komw mwangi kit nan mwolomwi,
Ketkido man'manen kamour.
Komw mahk ong kit, karonge kit.

OK